Pnoi SA

Π Ν Ο Η  Α.Ε.           Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Φ Ι Λ

ΑΦΜ : 095632467ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ:                       1995

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:           € 3.000.000

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ OMIΛΟΥ: (πωλήσεις συνδυασμένες, διορθωμένες για ενδοεταιρικές συναλλαγές)        

2014: € 5.600.000ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ/ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ:          ΠΝΟΗ Κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε

ΑΦΜ : 095717819

                                     

ΠΝΟΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Ε.,

ΑΦΜ : 999289786

ΕΔΡΑ:

Εθνικής Αντιστάσεως 26, 152 32 Χαλάνδρι

                    Τηλ.: 210 6801663

                    Φαξ: 210 6801664

                  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ:22  στην ΠΝΟΗ Α.Ε.

                   10    στην ΠΝΟΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Ε.

8    στην ΠΝΟΗ Κ.ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.ΤΡΑΠΕΖΕΣ:Εθνική,  Alpha,  Πειραιώς, Αττικής

ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός της ΠΝΟΗ A.Ε. είναι:Η διάθεση ιατρικών προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την εντατική θεραπεία, την αναισθησιολογία, την αναπνευστική υποστήριξη, την παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών ασθενών, την κατ’ οίκον νοσηλεία, την κατ’ οίκον πρόληψη και τον έλεγχο της υγείας.Η διάθεση, υποστήριξη και ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων για την Ουρολογία και την ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική.Η διάθεση προϊόντων Βιοπαθολογίας σε Ιδιώτες Ιατρούς και περιφερειακά Διαγνωστικά Κέντρα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ:

 

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

1.    Rusch / Teleflex Medical, Germany: Urology and Endurology

products. www.rusch.com, από το 2001

2.    MINDRAY, PRC: Patient Monitors, από το 2007,Defibrilators,Anaisthesia machines,OR Lights, από το 2012, Ventilators (new) από το 2013  www.mindray.com

3.    CareFusion Inc. PULMONETIC SYSTEMS, U.S.A.: ICU, Portable vents.www.carefusion.com/products-and-services/product brands/Pulmonetic-Systems-index.aspx, από το 1999.

4.    SMITHS MEDICAL / PNEUPAC UK: Transport ventilators, MRI compatible. www.smiths-medical.com/brands/pneupac, από το 1996.

5.    BIO-MED DEVICES INC., U.S.A.: Portable vents. www.biomeddevices.com, από το 2003.

6.    STARMEDTECH GMBH, Holmium Lasers, Thulium Lasers. www.starmedtec.com, από το 2009.

7.    MERIT ENDOTEK U.S.A.: Stents: Esophagus, Trachea. endotek.merit.com, από το 2009.

8.    ALLIUM Ltd, Stends: Biliary, Urinary Track, www.allium-medical.com, από το 2009.

9.    ΜIPM GmbH/Germany: MRI compatible monitors, www.mipm.de, από το 2003.

10. LUT GMBH, Ureteroscopes, Resectoscopes etc., www.lut-endoscopy.com/ , από το 2013 (ΝΕΑ).

11. CHEETAH MEDICAL, NICOM, Non Invasive Cardiac Output Monitor www.cheetah-medical.com , από το 2008.   

12. BARD, Hypothermia/Normothermia systems, Arctic Sun www.bard.com (NEW), από το 2013.

13. PRODOL MEDITEC S.A.-AIRTRAQ, Ισπανία, Προϊόντα για την δύσκολη διασωλήνωση, www.prodolmed.com(NEW), από το 2014.

14.  PARKER MEDICAL,U.S.A., Ενδοτραχειακοί δύσκολης διασωλήνωσης, www.parkermedical.com, (NEW) από το 2014

15. TOF WATCH, Neurostimulation, www.tof-watch.com, από το 2013 (NEW)

16. NONIN Inc, Equanox, Cerebral oximetry, Pulse oximeters, www.nonin.com, από το 2012.

17. Covidien’s Service Center in Greece, από το 2010.

18. BREAS, Σουηδία, Συσκευές Αναπνευστικής Υποστήριξης CPAP- BIPAP, Αναπνευστήρες, www.breas.comΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

  

19. VWR International GmbH , Προϊόντα Εργαστηρίων και αναλώσιμα, www.vwr.com, (NEW) από το 2014

20. BRAND GmbH, Διανομής υγρών, πιπέτες πλαστικά αναλώσιμα εργαστηρίου, (NEW) από το 2014

21. ROCHE HELLAS DIGNOSTICS S.A., Αιματολογικοί Βιοχημικοί Ανοσολογικοί Αναλυτές και αναλώσιμα, (NEW) από το 2014

 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΕξειδικευμένη εξυπηρέτηση σε προσωπικό επίπεδο, γρήγορα και με συνέπεια. Τιμές ανταγωνιστικές, δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και στενών σχέσεων με τους πελάτες μας. Ανάπτυξη τεχνογνωσίας για τα προϊόντα μας και τις εφαρμογές τους. Επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και προϊόντα.

ΑΓΟΡΕΣ / ΠΕΛΑΤΕΣ/ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

1.    Οξυγονοθεραπεία: Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της οξυγονοθεραπείας από το 1996. Εκμισθώνει συσκευές οξυγονοθεραπείας σε ασθενείς που βρίσκονται σε κατ’οίκον νοσηλεία.  Επίσης εκμισθώνει συσκευές οξυγονοθεραπείας σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κατ’οίκον νοσηλείας, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.  Συνεργάζεται με πάνω από 10 τέτοιες εταιρείες.  Πελάτες: Ιδιώτες, Εταιρείες.

 

  1. Κατ’ οίκον νοσηλεία:  Παρέχουμε σε ασθενείς που βρίσκονται σε κατ’οίκον νοσηλεία συσκευές, αξεσουάρ και αναλώσιμα για οποιαδήποτε ανάγκη αναπνευστικής υποστήριξης και θεραπείας μπορεί να έχουν.  Διαθέτουμε ευρύτατο φάσμα προϊόντων, όπως είναι, ενδεικτικά, αναπνευστήρες, συσκευές CPAP, συσκευές BiPAP, αναρροφήσεις, ambu, νεφελοποιητές, ουροκαθετήρες κ.λ.π.. Λόγω της νέας μας πολιτικής στον τομέα των αναπνευστήρων αυξάνουμε σταθερά το μερίδιό μας.

 

  1. Εξοπλισμός Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, Αναισθησιολογίας, Χειρουργείου και Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.  Διαθέτουμε μία πλήρη γκάμα συστημάτων αναπνευστικής υποστήριξης και παρακλίνιων monitor για τις ανάγκες της εντατικής θεραπείας και αναισθησιολογίας, αναισθησιολογικά μηχανήματα, αναπνευστήρες Μ.Ε.Θ./Μ.Α.Φ., φορητούς αναπνευστήρες, φώτα χειρουργείου, απινιδωτές, χειρουργικά τραπέζια, ενδοσκόπια, χειρουργικά Laser, Ενδοσκοπικά αναλώσιμα και stents, παλμικά οξύμετρα, αναπνευστικά αναλώσιμα και αξεσουάρ. Πελάτες: Νοσοκομεία.

 

4.    Νοσοκομειακά αναλώσιμα για τη σύνδεση αναπνευστικών συσκευών με τον ασθενή καθώς και τα συμπληρωματικά προϊόντα προστασίας των αεροφόρων οδών, αισθητήρες οξυμετρίας, αισθητήρες μέτρησης βάθους αναισθησίας, ουρολογικά/ ενδοουρολογικά και γαστρεντερολογικά, Πελάτες: Νοσοκομεία.

 

5.    Πωλήσεις χονδρικής για όλα τα προϊόντα μας σε θυγατρικές εταιρείες και υποδιανομείς.  Πελάτες: Εταιρείες - Εξαγωγές.

 

6.    Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευών των πωλούμενων ειδών, ειδών Covidien και άλλων εταιρειών και πωλήσεις ανταλλακτικών  Πελάτες: Νοσοκομεία, Ιδιώτες, Εταιρείες.

 

7.    Βιοπαθολογία, Εργαστηριακά μηχανήματα, Αναλώσιμα Βιοχημικοί, Αιματολογικοί, Ανοσολογικοί Αναλυτές και αντιδραστήρια. Πελάτες: Ιδιωτικά Βιοπαθολογικά Εργαστήρια

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:·      Κεντρικά γραφεία στην Αθήνα.

·      Θυγατρική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη.

·      Θυγατρική εταιρεία εμπορίας εργαστηριακών και βιομηχανικών προϊόντων στην Αθήνα.

·      Συμφωνίες διανομής με εταιρείες σε διάφορες επαρχιακές πόλεις (προϊόντα κατ’ οίκον νοσηλείας).

·      Θυγατρική εταιρεία στην Κύπρο, με συμβόλαια αποκλειστικής συνεργασίας των οίκων Allium Medical Ltd, StarMedTec GmbH, Cheatah Medical κ.λ.π.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά τα διεθνή πρότυπα ΕΝ ISO 9001:2008 και ΙSO 13485:2003 και κατά την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/7-1-2004 για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ1.  Νικόλαος Τζουβελέκης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, ΠΝΟΗ Α.Ε., από το 1995.Σπουδές: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc. Electrical Engineering University of Colorado/Η.Π.Α., M.B.A. European University/Aθήνα.Εργασιακή εμπειρία: Διευθυντής Marketing & Πωλήσεων σε γνωστή εταιρεία του χώρου από το 1987 μέχρι το 1995.

 

2.  Κωνσταντίνος Σισμανίδης, Γενικός Διευθυντής της ΠΝΟΗ Κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε., από το 1996.

 

Σπουδές: Hλεκτρονικός Μηχανικός, ΜSc. University of Sheffield/Ηνωμένο Βασίλειο.

Εργασιακή εμπειρία: Υπεύθυνος Πωλήσεων και Τεχνικής Υποστήριξης εργαστηριακών και νοσοκομειακών προϊόντων σε γνωστή εταιρεία του χώρου από το 1988 μέχρι το 1996, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.3.  Βασίλειος Αθανασάκης, Γενικός Διευθυντής της ΠΝΟΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ A.E.., από το 2004.

 

ΣπουδέςMSc. Χημικός, University of California, Santa Barbara/H.Π.Α.

Εργασιακή εμπειρία:  Διευθυντής εταιρείας διανομής εργαστηριακών φίλτρων από το 1994 έως το 2004, υπεύθυνος προϊόντων/ πωλήσεων εργαστηριακού εξοπλισμού σε μεγάλη εταιρεία του χώρου από το 1988 έως το 1994. Ειδικός ερευνητής στο Κέντρο Ερευνών Εθνικής Αμύνης από το 1986 έως το 1988.Μάρτιος 2015


ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΝΟΗ

 

 

 

Συνδυασμένες ετήσιες πωλήσεις 2014:

5.600.000

 

 

 

(διορθωμένες αξίες για ενδοεταιρικές συναλλαγές)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΝΟΗ Α.Ε. Aθήνα

 

 

 

 

Τμήματα Αγοράς:

1, 2, 3, 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΝΟΗ-K.Σισμανίδης Ε.Π.Ε.

Βόρεια Ελλάδα

 

 

 

PNOI (MED) CYPRUS LTD

Κύπρος

 

 

ΠΝΟΗ Εργαστηρίου Α.Ε. Aθήνα

Εργαστηριακά/Βιομηχανικά προϊόντα

 

Τμήματα Αγοράς:

1, 2, 3

 

 

 

Τμήματα Αγοράς:

1, 2, 3, 4

 

 

 

Τμήματα Αγοράς:

4

 

Τμήματα Αγοράς:

 

1.           Νοσοκομειακά Αναλώσιμα (κυρίως Αναισθησιολογία, Μ.E.Θ., Ουρολογικά)

2.           Αναπνευστήρες, Mόνιτορς, Νοσοκομειακός Εξοπλισμός.

3.           Αναπνευστική κατ’ οίκον νοσηλεία

4.           Εργαστηριακά και Βιομηχανικά Προϊόντα

5.           Βιοπαθολογικά Εργαστήρια